ข่าวกิจกรรม โครงการ

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมราชภัฏเลยร่วมรณรงค์บ้านและชุมชนปลอดบุหรี่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมราชภัฏเลยร่วมรณรงค์บ้านและชุมชนปลอดบุหรี่

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมราชภัฏเลยร่วมรณรงค์บ้านและชุมชนปลอดบุหรี่ ภายใต้โครงการ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด และอาจารย์ขนิษฐา หาระคุณ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย กล่าวถึงโทษและพิษภัย ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ ต่อสุขภาพผู้ใกล้ชิดในครอบครอบครัว ชุมชน หวังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ และมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกัน จัดกิจกรรมควบคุมการสูบบุหรี่ของคนใกล้ชิดทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชนนอกมหาวิทยาลัย ร่วมถึงยาเสพติดทุกประเภท

หลังพิธีเปิดเป็นการปล่อยขบวนนักศึกษาแบ่งเป็น 4 ขบวน ร่วมเดินรณรงค์บ้านและชุมชนปลอดบุหรี่รอบมหาวิทยาลัยราชภักเลย และชุมชนบ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi