มรภ.เลย จัดประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 5/2563


วันที่ 24 ธันาวคม 2563 เวลา 10.00น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมกกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับฟังรายงานสถานะการเงิน และสรุปการดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และการพิจารณาการดำเนินการจัดหารายได้ เพื่อสมทบทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 9 อาคาร 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย