รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ลงพื้นที่จังหวัดเลย มรภ.เลย ติดตามการดำเนินงานการจ้างงานประชาชนได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 และยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เลย รับโล่ห์ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์สนับสนุนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนในจังหวัดเลย

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดเลย ตรวจแผนงาน โครงการ พัฒนาจังหวัดเลย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more