มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลเลย และโรงพยาบาลวังสะพุง จ.เลย รักษาผู้ป่วยโควิค-19

ผู้วยศาสตราจารย์ ดร.

Read more

มรภ.เลย จัด “เว้าจา พาข้าวงาย” งานพบปะแลกเปลี่ยนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดการแสดงเวทีกลาง งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more