มรภ.เลย ร่วมกับชาวชุมชนบ้านนาโคก ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี วัดป่าบ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน

Read more
简体中文Englishไทย