มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร ทอดกฐินสามัคคีวัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร อ.เมือง จ.เลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

อธิการบดี ม.ราชภัฏเลย ลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 กับ กสศ. และภาคีเครือข่าย

วันศุกร์ที่ 13 กันยา

Read more