วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
Latest:

ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดเกล้าให้กรมวังผู้ใหญ่นำกระเช้าเยี่ยมบัณฑิต มรภ.เลย

Read More