รับรางวัล

รับรางวัล

ขอแสดงความยินดี กับ นายทรงสิทธิ์ เมืองสนธิ์ นศ.คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

มหาวิทยลัยราชภัฏเลย

Read More
รับรางวัล

ขอแสดงความยินดี กับนายพงษ์พล ศรีน้อย นศ.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มรภ.เลย คว้าเหรีญญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read More
รับรางวัล

สาขาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มรภ.เลย คว้ารางวัลในการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิ

Read More