มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาคปกติ จากวันที่ 5 เมษายน 2563 ออกไปก่อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

แจ้งผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ระดับปริญญาตรี ที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) มารายงานตัวได้เลยไม่ต้องรอผลสอบ 19 ก.พ. – 26 เม.ย. 63

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

<< อ่านประกาศ

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562 (ประเภทรับตรง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more
简体中文Englishไทย